Lâm Ống Húc 'dép lào, quần sọt' rong ruổi giúp dân nghèo khắp Sài Gòn

Lâm Ống Húc 'dép lào, quần sọt' rong ruổi giúp dân nghèo khắp Sài Gòn

Lâm Ống Húc ‘dép lào, quần sọt’ rong ruổi giúp dân nghèo khắp Sài Gòn